PL:
W 2016 roku skupiłem się na licznych otwarciach wystaw mających miejsce we Wrocławiu, który był Europejską Stolicą Kultury 2016. Europejska Stolica Kultury to miasto wyznaczone przez Unię Europejską na okres jednego roku kalendarzowego, w którym organizuje szereg imprez kulturalnych o silnym wymiarze europejskim. W dzisiejszych czasach mianem sztuki określane jest niemalże wszystko, często zdarza sie, że cała ta otoczka jest niezrozumiała dla przeciętnego widza. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie jest oblicze sztuki współczesnej i do kogo jest ona skierowana, przyjrzałem się środowisku artystycznemu: autorom, kuratorom oraz widzom biorącym udział w wernisażach. Temu w jaki sposób reagowali na prezentowane dzieła oraz jakie emocje one w nich wywoływały.

EN:
In 2016 I focused my attention on a number of art exhibition openings, which took place in Wrocław (Lower Silesia, Poland) – European Capital of Culture 2016. The European Capital of Culture is a city designated by the European Union for a period of one calendar year during which it organises a series of cultural events with a strong European dimension. Nowadays, word “art” can be referred almost to everything. It happens, that it is incomprehensible for the average viewer. In searching answers to the questions what is the face of contemporary art and to whom it is addressed, I looked at the artistic environment: authors, curators and visitors at vernissage time. This how they reacted to the presented works and what emotions it affect on them.

You may also like

Back to Top