PL:
Gmina Dobroszyce to niewielka gmina wiejska położona w województwie dolnośląskim, jej hasłem promocyjnym jest: "Dobroszyce – Dobre życie". Chyba każdy z nas ma w sobie skłonność do idealizowania miejsca, w którym się urodził, i z którym wiążą się jego pierwsze, dziecięce wspomnienia. W dzieciństwie czas płynął wolniej, wszystko wydawało sie takie "czyste", proste i kolorowe. Te wspomnienia żyją we mnie i w mojej pamięci są niezwykle barwne, dlatego postanowiłem rejestrować z pozoru błahe chwile, wydarzenia, najdrobniejsze zmiany, które tutaj zachodzą i których jestem naocznym świadkiem. Oto esej o życiu codziennym ludzi, którzy tworzą to miejsce i wspólnotę w której żyję i do której mam bardzo osobisty stosunek. To także zmieniający się obraz polskiej wsi, w całym kraju są setki gmin podobnych do tej. Dlatego też uważam, że ten projekt niesie za sobą uniwersalny przekaz, ukazujący odchodzący sposób życia wiejskiej społeczności. Spokój, który ją cechuje jest coraz rzadziej spotykany na świecie. Ja dokumentuję te resztki naturalnego dla człowieka tempa. 2007-2020 
Seria "Dobre życie" była nominowana do nagród, nagradzana na konkursach, publikowana zarówno w prasie jak i internecie oraz wystawiana na wystawach indywidualnych oraz w ramach festiwali fotograficznych.
EN:
Dobroszyce is a small county and a rural town in Lower Silesian Voivodeship (Poland). It is also the place where I was born. The promotional motto of the town which is a word play and rhyme in Polish language is "Dobroszyce – Good Life" (Dobroszyce – Dobre życie). Everyone has a tendency to idealize the place of their birth and a place of our first childhood memories.  When I was a kid the time was passing much slower, everything seemed to be so light, colorful and simple. These memories still live in my mind and are very bright, through them I still see my town and through them I photograph everything that happens here. I document, one could say "unimportant" moments and small changes that happens here and which I witness myself. It is a very personal essay about everyday life of people who create this place and community; about the place  where I still live and the everyday life which I am part of. It is also changing image of the Polish countryside, across the country there are hundreds of municipalities similar to this one. Therefore, I believe that this project has a universal message, showing the passing way of life of the rural community. The serenity that characterizes it is increasingly rare in the world. I document these remnants of natural pace for man. 2007 – 2020 
                                                                                                                                
"Dobre życie" wygrywa w konkursie nie_CODZIENNOŚĆ zorganizowanym przez Miejsce dla Fotografii PIX.HOUSE w Poznaniu. Ja z tytułem "Złotego talentu roku 2016". Następstwem wygranego konkursu była wystawaw przestrzeni wystawienniczej Galerii PIX.HOUSE w Poznaniu na ul. Głogowskiej 35a na przełomie 2016-2017r.
Wygrana "Dobrego życia" w konkursie "Pokaż się" zorganizowanego w ramach 7.Opolskiego Festiwalu Fotograficznego. Wystawa w przestrzeni wystawienniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu podczas 7.OFF.
24.05.2019-31.07.2019 wystawa w Sali Widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy (Miejski Ośrodek Kultury i Sportu).

You may also like

Back to Top